Algoritmen die werken voor iedereen [NL AIC participants only]

Jaarbeurs Jaarbeursplein, Utrecht

only in Dutch Op 23 november 2021 organiseert de Nederlandse AI Coalitie een evenement exclusief voor haar deelnemers en partners. Het programma onderstreept de meerwaarde van samenwerking op AI-gebied in Nederland en de NL AIC en is gericht op AI-kennisoverdracht, inspireert door resultaten en toepassingen in de praktijk te laten zien en biedt een netwerkmogelijkheid […]

Online info meeting: SME Innovation Stimulus for Regional and Top Sectors (MIT)

Online Event

In March 2022, the national MIT scheme to support SME AI projects will start. The aim is to stimulate the AI innovation power in the Netherlands, to force breakthroughs or to realize the accelerated application of newly developed AI technology. This scheme is supported by NL AIC and has been set up in collaboration with […]

Algorithms that work for everyone [NL AIC participants only]

Jaarbeurs Jaarbeursplein, Utrecht

On 13 April 2022, the Netherlands AI Coalition organises an event exclusively for its participants and partners. The programme underlines the added value of cooperation on AI in the Netherlands and the NL AIC and focuses on AI knowledge transfer, inspires by showing results and applications in practice and offers a networking opportunity for participants […]

Update session European AI Act

Mondai House of AI @ NextDelft

The Dutch AI Coalition (NLAIC), the AI Hub Zuid-Holland and Mondai House of AI happily invite you to join this session about the European AI Act. Where do we stand now with the AI Act and how should organizations prepare for its implementation? In 2021 the European Commision published a proposal for an AI Act. […]

ECP Deelnemersspecial, Bestuurlijke besluitvorming rond AI [dutch only]

Nieuwpoort Bezuidenhoutseweg 67, Den Haag

Full program: https://nlaic.com/agenda/ecp-deelnemersspecial-bestuurlijke-besluitvorming-rond-ai/ ECP | Platform voor de InformatieSamenleving organiseert samen met de Nederlandse AI Coalitie en Capgemini een ECP Deelnemersspecial over hoe de bestuurlijke besluitvorming rond AI binnen uw organisatie kan worden versterkt op maandag 28 november in Nieuwspoort Den Haag. Tijdens deze bijeenkomst hoort u meer over de impact van AI op ons […]